https://masterplan-almelo.nl/wordt-je-hout-door-houtworm-aangetast-onderneem-snel-actie/

In Nederland worden mensen elk jaar in vooral augustus en september vaak met wespen geconfronteerd. Dit wordt vaak ervaren als overlast, hoewel het ook weer niet echt erg hoeft te zijn. Dit verandert natuurlijk op het moment dat je een wespennest in of rond je woning hebt. Dan is het tijd om in te grijpen. Deze wespen bestrijden mag je echter niet zelf doen. Schakel daarvoor altijd een specialist in.

https://masterplan-almelo.nl/wordt-je-hout-door-houtworm-aangetast-onderneem-snel-actie/

Waar bouwen wespen in en rond gebouwen hun nesten?

In de natuur zijn wespen het gewend hun nesten te bouwen in holle bomen of boomtakken. Ook bouwen ze hun nesten graag in de grond. In veel landen, waaronder Nederland, zijn verstedelijking en de natuur echter zeer nauw met elkaar verweven. Dat mensen en wespen elkaar vaak tegenkomen is dan ook geen wonder. Dit levert voor de mens zonder meer ongemakken op, natuurlijk vooral als wespennesten op het territorium van de mens worden gebouwd. Dit komt in en rond woningen vooral op de volgende plekken voor:

• In spouwmuren.

• Onder een dakrand of dakgoot.

• In niet goed geïsoleerde of afgedichte binnenruimtes. Schuren, tuinhuisjes en zolders zijn het populairst.

• In de grond in de tuin, of eventueel in struiken, onder dikke takken van bomen of in holle bomen.

https://masterplan-almelo.nl/wordt-je-hout-door-houtworm-aangetast-onderneem-snel-actie/

Soms redelijk onschuldig, soms levensgevaarlijk

Wespen brengen voor mensen gevaren met zich mee omdat ze kunnen steken. Een wespensteek is pijnlijk en levert naderhand een zwelling en jeuk op, maar echt gevaarlijk is dit voor de meeste mensen niet. Dit verandert echter wanneer je allergisch blijkt te zijn voor een wespensteek. Dan kan zo’n steek en de allergische reactie die je lichaam geeft bijzonder ernstige consequenties hebben. Een wespennest is ook niet ongevaarlijk. Als je dit nest per ongeluk of opzettelijk bedreigt, dan zouden wespen gegroepeerd kunnen aanvallen. De gevolgen zijn dan niet te overzien, of je nu allergisch bent of niet.